+31 6 12 98 08 51 chretien@moadvies.com
Selecteer een pagina

Ik ben Chrétien Mommers, consultant, onderzoeker en interimmanager.

Lees mijn rapport in opdracht van Aedes over de aanpak van overlast door verwarde personen:

Adviseren

Ruim 12 jaar ervaring als adviseur en leidinggevende aan adviseurs. Als adviseur een brede ervaring in de volkshuisvesting, op het terrein van wonen en zorg, de financiële dienstverlening en sport. Adviestrajecten richten zich op:

  • strategievorming, fusies, toezicht, organisatie-ontwikkeling, compliance en privacy
  • asset management, vastgoed- en gebiedsontwikkeling
  • samenwerking in wonen en zorg, overlast, verward gedrag en woonvormen voor bijzondere doelgroepen

 

Analyseren

Waardering ervaar ik voor mijn scherpe analyses en heldere verwoording van problemen en oplossingen. Kenmerkend zijn het kijken vanuit en samenbrengen van verschillende perspectieven en belangen. Analyses zijn zo mogelijk zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. Recentelijk een analyse uitgevoerd van de problemen en hun achterliggende oorzaken in de aanpak van overlast bij verward gedrag in zelfstandige sociale huurwoningen. Ervaring met Lean analyse tools. Mijn insteek is altijd een waarderende analyse van partijen en het geven van richting èn concrete handvatten voor een oplossing.

 

Implementeren

Als leidinggevende meer dan 15 jaar ervaring met projectmanagement, organisatieverandering en tijdelijke organisaties.

  • Leiding gegeven aan de organisatorische implementatie van 5 fusies
  • Leiderschap en programmamanagement voor de invoering van Lean
  • 6 trajecten om divisies en organisaties te leren werken in een veranderende externe omgeving. Zowel van taakorganisaties en aanbodgedreven organisaties naar klantgedreven organisaties, als van intern gerichte en financieel / commercieel gedreven organisaties naar extern verantwoordende organisaties.
  • Opzetten en leiding geven aan tijdelijke organisaties voor vastgoedbeheer en -ontwikkeling.